All You Need Is Love

All You Need Is Love - en collage bestående af sang og oplæsning


En salme er en sang om Gud. Gud er kærlighed.


Koncerten forsøger at finde klangbund for nye tanker i en tidsperiodes sange, som er lagret i en fælles bevidsthed i flere generationer. Samtidig er den en bevidst manipulation, hvor der fokuseres på en utilsigtet, men mulig tvetydighed i sangteksterne - akkurat ligesom der i skønlitteraturen er adskillige emner, motiver og tendenser, der kan stå i forbindelse med kristendom og derved kaste nyt lys over kendt bibelstof og vice versa.


Hovedtemaet i koncerten er et forløb, der går ’fra ensomhed til kærlighed’; netop på baggrund af et sammenfald i hippiebevægelsens og kristendommens budskaber. Teksterne til første halvdel omhandler ensomhed og er hentet fra Det Gamle Testamente. Tilsvarende omhandler teksterne til anden halvdel kærlighed og er hentet fra Det Nye Testamente.


Program:


1. Læsning: Salmernes Bog kap.22, v.1-12 (Hvorfor har du forladt mig?)

1. Sang: "Help!" (Lennon/McCartney)


2. Læsning: Prædikerens Bog kap.1, v.1-11 (Alt er tomhed)

2. Sang: "Nowhere Man" (Lennon/McCartney)


3. Læsning: Højsangen kap. 5, v.2-8 (På lejet om natten)

3. Sang: "Yesterday" (Lennon/McCartney)


4. Læsning: Jobs Bog kap.7, v.7-16 (Jeg kan ikke mere)

4. Sang: "You’ve got to hide your love away" (Lennon/McCartney)


5. Læsning: Markus Evangeliet kap.15, v.22-32 (Korsfæstelsen)

5. Sang: "The fool on the hill" (Lennon/McCartney)


6. Læsning: Johannes Evangeliet kap.1, v.1-18 (Ordet)

6. Sang: "The Word" (Lennon/McCarntey)


7. Læsning: Paulus’ Brev til Romerne kap.14 v.7-11 (Hvad enten vi lever eller dør)

7. Sang: "Here, there and everywhere" (Lennon/McCartney)


8. Læsning: Lukas Evangeliet kap.15, v.11-31 (Den fortabte søn)

8. Sang: "The long and winding road" (Lennon/McCartney)


9. Læsning: Matthæus Evangeliet kap.22, v.34-40 (Det dobbelte kærlighedsbud)

9. Sang: "All You need is love" (Lennon/McCartney)


Tryk her og du kommer tilbage til forsiden.